Måned: november 2020

Kurs for aktivitetsvenner til demente

I kommunestyresalen i Selbu ble det nylig holdt aktivitetsvenn-kurs. Kurset er rettet mot frivillige som vil bli aktivitetsvenn for personer med demens. Kari Galaaen fra Frivilligsentralen i Selbu sier at deltakerne lærte om rollen som frivillig og litt om hva det vil si å være aktivitetsvenn. -I tillegg så har vi snakket rundt sykdommen demens og kommunikasjon, sier hun. I tillegg har vi sett menge filmer som tar for seg samhandlingen mellom en person er rammet av demens og en frivillig aktivitetsvenn. –Vi viste rett og slett hvor trivelig de kan ha det i hverandres selskap, forteller...

Les mer

Blind kvinne ble utestengt fra egen arbeidsplass

Fra 13. mars til 12. oktober i år ble en blind kvinne nektet å være tilstede på hennes egen arbeidsplass, fordi arbeidsgiveren mente at assistansen hennes kunne gå utover smittevernet. Nå er bedriften, som er en VTA-bedrift, fått streng beskjed av Diskrimineringsnemnda om å la kvinnen komme tilbake på jobb. I tillegg til å være blind, sitter kvinnen også i rullestol. Hun er også utviklingshemmet, og er blind, samt døv på høyre side. På grunn av at hun trenger en del hjelp, bestemte arbeidsgiveren at kvinnen måtte holde seg hjemme, ettersom hun også hadde noe hjemmearbeid på det tidspunktet....

Les mer

Ytringsfriheten skaper barriærer

I en tidligere utgave av Handikapnytt sto det en reportasje om funksjonshemmede som holdt munn fordi de er redde for å bli «straffet» av kommunen.  Mange funksjonshemmede frykter at kommuner og andre offentlige instanser vil svare med dårligere tjenester og mindre velvilje dersom de fremmer kritikk. Dette har gjort et sterkt inntrykk på lederen i komisjonen for ytringsfrihet. Kjersti Løken Stavrum er mest bekymret for at noen skal la være å skrive formelle klager. Mange kvier seg til og med for å delta i spørreundersøkelser også. Den formelle rettigheten er på plass i lovene og i samfunnet,...

Les mer

Pandemrix-vaksinen ble ikke testet på barn

For tiden jobbes det med å utvikle en vaksine som kan slå ned koronaviruset, men i 2009, da verden ble hjemsøkt av svineinfluensaen, var vaksinen allerede klar: Pandemrix. Høsten 2009 fikk 2,2 millioner nordmenn, hvorav 500 000 av dem var barn, Pandemrix-vaksinen. I forkant av massevaksinasjonen ble 130 personer testet for den endelige versjonen av vaksinen, mens forløperen, en såkalt modellvaksine, var testet på rundt 5000 personer. I etterkant kom det frem at mange av barna som tok vaksinen utviklet narkolepsi, som er en alvorlig, nevrologisk sykdom. – Hele vaksinasjonsprogrammet...

Les mer

Sårbare barn blir kasteballer

I våres måtte Siri Moniche Ertzeid kombinere hjemmekontor med hjemmeskole for to funksjonshemmede barn. Med en ny nedstengning av skoler frykter hun at kommunens og skolens dårlige tilrettelegging fortsetter. Ertzeid sier til avisa Vårt Land at det er svært utfordrende å gi to barn oppfølging særlig når ett av barna trenger oppmerksomhet 100%.  Moren får støtte fra likestillings- og diskrimineringsminister Hanne Bjurstrøm. Hun peker på at det er en form for diskriminering når en gruppe barn får et markant dårligere tilbud enn en annen. Ombudet for Likestilling og diskriminering (LDO) har...

Les mer

Trygdeoppgjøret: Minstepensjonister og uføretrygdede får litt økte satser

Enslige minstepensjonister lever for snaue 205 000 kroner i året. Minstepensjon, minste pensjonsnivå som det også heter er en garantert minste alderspensjon fra folketrygden. Beløpet er godt under det som defineres som lavinntekt. Etter årets trygdeoppgjør fikk minstepensjonister bare 130 kroner mer i måneden å leve av. Det betyr en økning på 0,92 prosent, eller 1.872 kroner i året.    Hvor mye man får som minstepensjonist avhenger av om du er gift, har samboer eller er enslig. Tidligere, det vil si fram til 1. september i 2017, fikk enslige minstepensjonister en særskilt...

Les mer

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt