3. og 9. desember er merkedager for funksjonshemmede

3. desember markerer vi FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse. Årets markering er en feiring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Målet er at årets konferanse skal skape økt bevissthet om konvensjonen i kommunene, hos fylkesmennene og hos andre sentrale aktører.  

Les mer og meld deg på her

Webinar Organisasjonsnettverk – frivillighetens år

Funksjonshemmedes Felles-Organisasjon vil inviterer FFOs medlemsorganisasjoner til Organisasjonsnettverk 9. desember kl 13.30 – 15.00. Tema: Frivillighetens år 2022.

2022 er Frivillighetens år. Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise fram aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. Funksjonshemmedes organisasjoner er en del av mangfoldet som utgjør frivilligheten, både nasjonalt og lokalt. Frivillighetens år gis oss en unik mulighet til å synliggjøre vårt arbeid og våre aktiviteter.

Informasjonen er hentet fra ffo.no

Publilsert av Birgitte Falck-Jørgensen

https://ffo.no/arrangementer/velkommen-til-bufdirs-markering-av-fns-internasjonale-dag-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelser-2020/

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt