Anne Marie Sandvik (86) ble diskriminert av Hurtigruten

Da hun bestilte turen hadde hun opplyst om at hun brukte el-rullestol, at hun trengte handikap-lugar og at turen på land ikke var aktuell for henne. Det var først greit, før Hurtigruten avslo Anne Marie Sandvik. Turen som skulle gå fra Longyearbyen til Reykjavík i 2019 ble bekrefta og betalt, men 86-åringen fikk aldri være med fordi hun sitter i rullestol. Hun hadde i flere år gledet seg til å seile med Hurtigruten sammen med sin datter.

– De mente det ville være problematisk å evakuere meg om det kom isbjørn, selv om jeg hadde sagt at jeg ikke skulle gå i land, sier Anne Marie Sandvik. Hun er lei seg og sint og er helt sikker på at hun aldri får reist på et nytt cruise. – Sikkerhet blir ofte brukt som argumentasjon for å utestenge funksjonshemmede fra deltagelse, mener Norges Handikapforbund. Etter det hun opplevde som urettferdig behandling klaget hun Hurtigruten inn til diskrimineringsnemnda. Nemnda mente at Hurtigruten diskriminert Sandvik på bakgrunn av funksjonsnedsettelsen. Diskrimineringsnemnda mener Hurtigruten har diskriminert på flere punkter:

NRK har fått innsyn i saksdokumentene. Dette sier Diskrimineringsnemnda om saken: Forskjellsbehandlingen av Sandvik er ifølge nemnda ikke lovlig jf. Likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 9.

Dette er begrunnelsen:

– Hurtigruten ikke har ført tilstrekkelige bevis for at utfordringene de har presentert ved å ha med rullestolbrukere på ekspedisjonscruise i krevende farvann.

– Hurtigruten har uten forbehold først bekreftet at Sandvik som rullestolbruker kunne delta. Det var først etter reservasjonen var bekreftet at Sandvik ble konfrontert med ulike utfordringer ved gjennomføringen av reisen.

– Hurtigruten har ikke godtgjort at egnet transport for rullestolbrukere i Longyearbyen og eventuelt Reykjavík var utilgjengelig.

– Det er heller ikke godtgjort at det ikke var mulig å sikre Sandvik en forsvarlig ombord- eller avstigning.

I begrunnelsen til nemnda, mente Hurtigruten på sin side at de ikke hadde diskriminert Sandvik. De forklarer at enkelte seilinger ikke passer for personer med ulike former for nedsatt funksjonsevne.

–Hurtigruten sier til NRK at de tar til seg avgjørelsen fra nemnda og skal lære av den. – Vi har tatt grep for å unngå at slike situasjoner oppstår fremover. Vi gjør vårt ytterste for å tilpasse reiseopplevelsen for alle gjester, uansett utgangspunkt. De gangene det ikke går, skal vi være tydelige og ryddige på det, sier pressevakt Øystein Knoph– Vi har tatt grep for å unngå at slike situasjoner oppstår fremover. Vi gjør vårt ytterste for å tilpasse reiseopplevelsen for alle gjester, uansett utgangspunkt. De gangene det ikke går, skal vi være tydelige og ryddige på det, sier Knoph.

– Her har vi ikke vært gode nok på å forklare hvorfor det var slik på denne spesielle seilingen. Det er vår feil. Hurtigruten har beklaget ovenfor Sandvik og invitert henne med på en alternativ reise til rabattert pris. Sandvik bekrefter at hun ble tilbudt en annen reise, som hun ikke ønsket å være med på. Hun sier til NRK at det aldri kom en beklagelse.

Norges Handikapforbund (NFH) har fulgt saken og lest nemndas svar. Sikkerhetsargumentet blir i for mange tilfeller brukt mot funksjonshemmede, mener de. – Sikkerhet blir ofte brukt som argumentasjon for å utestenge funksjonshemmede fra deltagelse. Det er viktig at man snur fokuset og jobber med ivaretagelse av sikkerhet slik at alle kan delta med de samme mulighetene, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i NHF.

Kilde: NRK

Les hele saken: rullestolbruker ble diskriminert av Hurtigruten

Publisert av Birgitte Falck- Jørgensen

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt