Blinde Magne Bolme er redd for å ta bussen

Sammen med hunden Obama tar han ofte buss, selv om han verken kan se eller høre hvilken holdeplass han skal komme av bussen. Busslinjen han bruker inngår i rutetilbudet til Vestfold kollektivtrafikk, som er underlagt Vestfold og Telemark fylkeskommune. Bolme har klaget til busselskapet mange ganger, både muntlig og skriftlig.

Bolme mener at Vestfold og Telemark Fylkeskommunen og busselskapet må forbedre tilgjengeligheten. Han sier at når blinde ikke får høre hvilken stasjon bussen stopper ved kan også alle  andre synshemmede, som er avhengige av kollektivtrafikk oppleve diskriminering. Diskrimineringsnemda er helt klar i sin konklusjon med at Vestfold og Telmark  fylkeskommune har diskriminert  Magne Bolme.  –Jeg har betalt min bussbillett, jeg også. Da forlanger jeg å bli behandlet som en ordentlig passasjer.  – Jeg håper at kollektivselskapene skjerper seg og sørger for at de faktisk har et fungerende system som vi kan stole på, sier Magne til NRK. Nå ønsker bolme at diskrimineringsnemdas konklusjon får konsekvenser.

Fylkeskommunen innrømmer at systemet som skal varsle passasjerer om hvor bussen befinner seg ikke er godt nok. Seksjonssjef for kollektiv og mobilitet i fylkeskommunen, Trond Myhre, sier at konklusjonen fra nemnda var som ventet. – Jeg er enig. Det holder ikke å si at man har systemet oppe i 80 prosent av tiden. For dem som er avhengig av å bruke dette, så er jo det et livsviktig hjelpemiddel.

Systemet for opprop av kommende stoppested er ikke godt nok, mener ansvarlig for bussene i Vestfold og Telemark, Trond Myhre. Siden varslingssystemet ble tatt i bruk har busselskapet utført flere forbedringer og det virker bedre nå, hevder Myhre. – Det begynner å bli utdatert teknologi. Det har vært veldig krevende å få det til å fungere.

Han understreker at fylkeskommunen ikke bevisst har diskriminert noen. Garantier for at dette ikke skjer igjen kan han likevel ikke gi. Myhre sier til NRK at en mer stabil løsning snart kommer. Dessuten er det sjåførenes ansvar å rope opp holdeplasssene når varslingssystemet svikter.  

 Ifølge Norges Blindeforbund er varslingssystemene på busser et problem mange steder i landet. – Mange av oss som ser dårlig har store problemer med å komme av på riktig holdeplass, sier Sverre Fuglerud, seksjonsleder or samfunnskontakt i Blindeforbundet. Han sier at konklusjonen fra Diskrimineringsnemnda er viktig.

Saken er fra NRK

nrk.no/vestfoldogtelemark/magne-og-obama-fikk-medhold-i-klagen-om-diskriminering-pa-bussen-1.15566430

Publiseret av Biirgitte Falck-Jørgensen

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt