Sa ingenting om hørselshemming-ble innkalt til jobbintervju

Donna Hoxha fra Mysen har studert statsvitenskap og spesialisert seg på menneskerettigheter. Hun lærte fort at når hun søkte en jobb, skulle hun krysse av på skjemaet og melde fra om at hun er hørselshemmet. De gangene hun faktisk kom på intervju, var arbeidsgiveren mer opptatt av hørselen hennes enn av hva hun kan. Utsiling av funksjonshemmede fra jobb-intervjuer og ansettelser er dokumentasjon på diskriminering i arbeidslivet.  Dona Hoxha har først og fremst søkt jobber i det offentlige der hun har krysset av for at hun er hørselshemmet. Hun bruker høreapparat og et spesialimplantat som...

Les mer

Dokumentering av diskriminering er viktig

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud, er veldig glad for forskningen som beviser diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet. Bjurstrøm ønsker å utfordre både Nav, fagbevegelsen og arbeidsgiverne. Mange forteller den samme historien: Det er vanskeligere å få jobb når du er funksjonshemmet. Hvordan kan man tillate seg å gå glipp av så mye god arbeidskraft? Forskere på Oslomet har tidligere bevist hvordan det å fortelle at du sitter i rullestol, halverer muligheten til å komme på jobbintervju. – Dette er i tråd med hva vi føler, at «sånn er det», og med alle historiene...

Les mer

Den nye hjemmekontor-hverdagen

Siden mars i år har flere av oss måttet ty til hjemmekontor som følge av koronapandemien. Og uansett om du er funksjonshemmet eller ikke, må du ha utstyret på plass for at arbeidsdagen skal gå som smurt. – Paradoksalt nok kan man si at koronakrisen bidrar til å likestille funksjonsfriske og funksjonshemmede arbeidstagere, fordi mange nå må jobbe fra hjemmekontor. Da stiller vi på lik linje, sier web-ansvarlig og kursmedarbeider Bernt Anders Schea Bakke til Handikapnytt. Og han legger til: – Men det kreves disiplin og gode rutiner, skal man skille jobb og privatliv. 41-åringen...

Les mer

"IMG_7722" (CC BY-SA 2.0) by GGAADD

Om politidirektoratet og diskriminering av funksjonshemmede

I Diskrimineringsnemda har man nå mistet tålmodigheten, etter at Politidirektoratet ikke har svart på en klage fra Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Klagen dreier seg om opptakskravene ved Politihøgskolen, som ungdomsforbundet mener er altfor vanskelige for funksjonshemmede å klare. For at nemda skal kunne behandle klagen fra NHFU, må det innhentes et tilsvar, dvs. at motparten i saken får komme med sitt syn på saken. Den første anmodningen ble sendt til Politidirektoratet torsdag 27. februar i år, med krav om tilsvar innen torsdag 19. mars. Da denne ble brutt ble det gitt flere utsettelser,...

Les mer

Sykehus felt for diskriminering av lege i rullestol

Et universitetssykehus har blitt felt av Diskrimineringsnemda for å ha diskriminert en nå 69 år gammel kvinnelig overlege som sitter i rullestol. I flere år har overlegen fått tilrettelagt arbeidssituasjonen, både når det gjelder kontorutstyr og arbeidstid, og i 2017 ble kvinnen og sykehuset enige om at hun midlertidig kunne jobbe hjemmefra to ganger i uken. Men så skjedde det noe. Det året overlegen fylte 67 år, begynte arbeidsgiveren å stille spørsmål ved tilretteleggingen. Var målet å fortsette i 100 prosents stilling, eller skulle hun trappe ned driften? Overlegen ønsket å fortsette...

Les mer

Avviste klage fra funksjonshemmet kvinne

En kvinne som hevdet at hun fikk mindre i lønn enn sin mannlige kollega, har fått avvist klagen som hun sendte inn til Diskrimineringsnemda. Kvinnen, som jobber som personalkonsulent i en kommune, hevdet i klagen at hun fikk lavere lønn fordi at hun er funksjonshemmet og er ufør. Siden 2015 har hun jobbet 80 prosent og mottatt 20 prosent uføretrygd, hvorav sistnevnte skyldes at kvinnen har en funksjonsnedsettelse. Fra 2018 har hun hatt 40 prosent uføretrygd. I 2016 var kvinnen i foreldrepermisjon, og mens hun var hjemme ansatte kommunen en mann i stillingen «fagleder/personal»....

Les mer

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt