"IMG_7722" (CC BY-SA 2.0) by GGAADD

Om politidirektoratet og diskriminering av funksjonshemmede

I Diskrimineringsnemda har man nå mistet tålmodigheten, etter at Politidirektoratet ikke har svart på en klage fra Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Klagen dreier seg om opptakskravene ved Politihøgskolen, som ungdomsforbundet mener er altfor vanskelige for funksjonshemmede å klare. For at nemda skal kunne behandle klagen fra NHFU, må det innhentes et tilsvar, dvs. at motparten i saken får komme med sitt syn på saken. Den første anmodningen ble sendt til Politidirektoratet torsdag 27. februar i år, med krav om tilsvar innen torsdag 19. mars. Da denne ble brutt ble det gitt flere utsettelser,...

Les mer

Sykehus felt for diskriminering av lege i rullestol

Et universitetssykehus har blitt felt av Diskrimineringsnemda for å ha diskriminert en nå 69 år gammel kvinnelig overlege som sitter i rullestol. I flere år har overlegen fått tilrettelagt arbeidssituasjonen, både når det gjelder kontorutstyr og arbeidstid, og i 2017 ble kvinnen og sykehuset enige om at hun midlertidig kunne jobbe hjemmefra to ganger i uken. Men så skjedde det noe. Det året overlegen fylte 67 år, begynte arbeidsgiveren å stille spørsmål ved tilretteleggingen. Var målet å fortsette i 100 prosents stilling, eller skulle hun trappe ned driften? Overlegen ønsket å fortsette...

Les mer

Avviste klage fra funksjonshemmet kvinne

En kvinne som hevdet at hun fikk mindre i lønn enn sin mannlige kollega, har fått avvist klagen som hun sendte inn til Diskrimineringsnemda. Kvinnen, som jobber som personalkonsulent i en kommune, hevdet i klagen at hun fikk lavere lønn fordi at hun er funksjonshemmet og er ufør. Siden 2015 har hun jobbet 80 prosent og mottatt 20 prosent uføretrygd, hvorav sistnevnte skyldes at kvinnen har en funksjonsnedsettelse. Fra 2018 har hun hatt 40 prosent uføretrygd. I 2016 var kvinnen i foreldrepermisjon, og mens hun var hjemme ansatte kommunen en mann i stillingen «fagleder/personal»....

Les mer

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt