Utviklingshemmede bor ikke på helseinstitusjoner

I mange år er det blitt bygget boliger som ligner institusjoner til de utviklingshemmede. Ofte ligger boligene også i nærheten til sykehjem og omsorgsboliger for eldre. Nfus nye leder Tom Tvedt takker nå Tore Hagebakken (Ap) som stilte spørsmål vedrørende den juridiske statusen til hjemmene til mennesker med utviklingshemning. Han mente kommunene feiltolker loven som omhandler hjemmene til utviklingshemmede.  30 prosent av kommunene feiltolker lover og regler for hjemmene til mennesker med utviklingshemming som kommunale helseinstitusjoner. De innførte derfor besøksforbud fordi...

Les mer

Handikapforbundet får millionstøtte til holdningsprosjekt

I revidert nasjonalbudsjett får handikapforbundet 4 millioner til prosjektet «Funkiskompetanse». Prosjektet har særlig fokus på barn og unge som målgruppe, i skole, fritid og kultur. «Funkiskompetanse» skal gi barn og unge mer kunnskap og endrede holdninger til funksjonshemmede. Stortingsrepresentant Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius (Krf) er veldig glad for at støtten til prosjektet er på plass. Det er kristelig folkeparti som har arbeidet for å få prosjektstøtten inn i det revidert nasjonalbudsjettet. Millionstøtten kommer  samtidig med at Norges Handikapforbund har feiret sitt 90-årsjubileum...

Les mer

Svikt i tjenester for familier med funksjonshemmede barn

Familier med funksjonshemmede barn har opplevd svikt i flere tjenester under pandemien. De forteller om spesialundervisning som ble borte, helsetilbud som forsvant og at familienes sammensatte behov ble nedprioritert. Tilbudet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) sviktet også. Denne tjenesten sviktet på grunn av smittevern og nedstengning, og mange familier opplevde liten forståelse for at de har behov for annen avlastning og oppfølging i stedet. Myndighetene sa de skulle verne «sårbare barn». Det har familier med funksjonshemmede barn ikke merket noe til –nesten et år senere,...

Les mer

Når kommunikasjonen svikter

Magnus Rød ble født med en misdannelse som gjorde at han ble blind som 4-åring. Men 23-åringen fra Sandefjord er ikke den som gir opp, og i dag er han aktiv student, samt at han driver sitt eget snekkerfirma. Mens det greit for Rød å snekre, er det å lese Navs brev en god del tyngre. For når Rød skal lese brev som han har mottatt fra Nav, klarer verken brevene eller kommunikasjonsutstyret som Magnus bruker å «snakke sammen», noe som gjør at han ikke får lest dem. – Eg synes det er ille at ein etat som har som visjon å ge menneske moglegheiter, jobbar på den måten. Det er...

Les mer

Funksjonshemmede trenger reell rett til utdanning

I ny lov foreslås det at universiteter og høgskoler fortsatt plikter å tilrettelegge for at funksjonshemmede skal kunne ta høyere utdanning, så sant det ikke blir for dyrt. Vi vet hva det betyr i dag. Stortinget skal nå behandle ny lov om tilrettelegging for funksjonshemmede ved høgskoler og universiteter. Til nå har det vært opp til de høyere utdanningsinstitusjonene å bestemme dette selv. De funksjonshemmedes rettigheter er for viktige til å bli delegert til styrebeslutninger i universitets- og høgskolesektoren, mener Politisk rådgiver i Uloba Martine Eliasson . Alle som representerer...

Les mer

EU med nytt handikap-bevis

Dersom du har en nedsatt funksjonsevne, og bor i et land som er medlem av Den europeiske union (EU), har du gode tider i møte: Innen 2023 er over vil unionen innføre kortet European Disability Card (EDC). som skal gjelde i alle EUs medlemsland. Hensikten med European Disability Card er å gjøre det lettere å benytte seg av tilbud for funksjonshemmede, uansett hvilket medlemsland du måtte befinne deg i, samt at det skal bli lettere å reise mellom landene. Frem til nå har det eksistert ulike rabattordninger i enkelte land, samt at det finnes et EU-kort for handikapplasser. Men en felles ordning...

Les mer

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt