Dokumentering av diskriminering er viktig

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud, er veldig glad for forskningen som beviser diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet. Bjurstrøm ønsker å utfordre både Nav, fagbevegelsen og arbeidsgiverne. Mange forteller den samme historien: Det er vanskeligere å få jobb når du er funksjonshemmet. Hvordan kan man tillate seg å gå glipp av så mye god arbeidskraft?

Forskere på Oslomet har tidligere bevist hvordan det å fortelle at du sitter i rullestol, halverer muligheten til å komme på jobbintervju. – Dette er i tråd med hva vi føler, at «sånn er det», og med alle historiene vi har hørt. Men dokumentasjon er utrolig viktig for å åpne øynene på norske arbeidsgivere, sier Bjurstrøm. – Jeg tror at disse tallene er veldig overraskende for private arbeidsgivere. De mener selv at de ikke diskriminerer, men her får de klart dokumentert at det gjør de. Det er veldig viktig å få ut det budskapet, og forhåpentligvis vil det skape en endringsprosess, sier Bjurstrøm. Samtidig mener diskrimineringsombud Bjurstrøm at flere arbeidsgivere fremdeles har mange stereotypiske holdninger til mennesker som sitter i rullestol. De tenker at en rullestolbruker er til stort bryderi på arbeidsplassen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet kritiserer Nav for å arbeide for tregt: – Vi som samfunn må ta ansvar. Det finnes mange tillskuddsordninger, men mange arbeidsgivere er ikke klar over det. Ofte går det for tregt. Det har vi hørt fra privat sektor, og jeg tror på historiene: Det tar for lang tid fra de ansetter til de får det virkemiddelet, utfordrer Bjurstrøm. Hvis en arbeidsgiver ansetter noen som trenger tilrettelegging og det er mulig å få et tilskudd for å legge til rette, så hjelper det nemlig lite hvis det tar et halvt år å få behandlet saken i Nav. I hvert fall hvis den nye medarbeideren har tre måneders oppsigelsestid i den forrige jobben. – Jeg tar opp jevnlig med Nav hvordan de kan klare å få gjort dette mer effektivt. Det går igjen som en utfordring, sier Hanne Bjurstrøm.

Arbeidsgivere forteller henne at de har gode erfaringer når støtten og tilretteleggingen er på plass, men det tar for lang tid. Den må være der før den nyansatte begynner.  Det er den som pålegger arbeidsgiverne å sikre at ansatte og arbeidssøkere får like muligheter. Samtidig utfordrer hun fagbevegelsen til å engasjere seg: – Det er viktig ikke bare å se på arbeidsgiverne, men å se på arbeidstagerorganisasjonene, også. De er ikke flinke nok på den andre siden av bordet; de er ikke opptatt av å tenke mangfold, sier hun.

Rapporten som Handikapnytt omtalte, er veldig viktig fordi den belyser for første gang et tema som ikke er ordentlig dokumentert, mener Bjurstrøm. – Det er veldig alvorlige tall. Det er tall som bekrefter historier og inntrykk som i hvert fall vi sitter med. Det viktigste vi kan gjøre, er å få de tallene ut og konfrontere arbeidsgiverne med dem. Noe skyldes fordommer, og noe skyldes engstelse for tilrettelegging. Der må vi gi arbeidsgiverne rett i at Nav av og til ikke er effektive nok.

Saken er fra Handikappnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt