Handikapforbundet mener utformingen av Munchmuséet er uholdbar

Norges Handikapforbundet raser over tilgjengeligheten i bygget og mener de ikke har fått delta i utformingen av bygget. Byggherren Oslobygg mener de har lyktes, og sier de har involvert relevante organisasjoner. Handikapforbundet reagerer på flere områder ved museumsbygget. De mener heisene er for små, at dørene lukker seg for fort og at sitteplassene i velkomstområdet er for lave og for mye lent bakover. Magnhild Sørbottn, nestleder i Handikapforbundet mener at Munchmuséet ikke er tilrettelagt for personer med bevegelsesnedsettelser.

I tillegg til heisen skaper gulvet mye friksjon ved bruk av rullestol, som resulterer i distraherende bråk. Jørgen Foss er regionskontorleder for Handikapforbundet i Oslo, og sier de har fått flere henvendelser om dårlig tilgjengelighet i museumsbygget. – Alt er bygget med de minste kravene, når dette er et bygg som i stedet burde vært et framtidseksempel på universell utforming, sier Foss.

Det viser seg at Oslobygg har invitert til møter om tilgjengelighet i 2011 og 2014 – sju år før bygget sto klart. – Vi har dokumentasjon på at de har vært med på møter med oss, sier Berg Jensen til Dagbladet. Ved de to anledningene var det Handikapforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) som var til stede. – Det har de vitterlig ikke gjort. Vi har lett, og ikke klart å finne noen i forbundet som har vært innblandet i byggeprosessen, sier Magnhild Sørbotten til Dagbladet. Dagbladet har spurt om innsyn i dokumentene som viser Oslobyggs dialog med organisasjonene.

Det første møtet handlet om utviklingen som skulle skje i Bjørvika. Munchmuseet var et punkt på programmet. Det andre møtet fokuserte på tilgjengelighet ute og inne, inngangspartier, forflytning horisontalt og vertikalt i bygget, og generell framkommelighet. Der var FFO til stede.

Magnhild Sørbotten synes det er synd Handikapforbundet ikke ble invitert i 2014, da de har bedre kompetanse på å gjøre bygg tilgjengelige for funksjonshemmede.

På spørsmålet om hvorfor Handikapforbundet ikke selv har tatt initiativ til å være med i byggeprosessen svarer Sørbotten at de normalt sett blir invitert, men at det kan ha gått under radaren deres på grunn av sykdom over lengre tid i administrasjonen, i perioden bygget ble reist.  Magnhild Sørbotten nesetleder i Norges Handikapforbund synes det er synd de ikke ble spurt om råd i av Munchmuseet

Haakon Berg Jensen i Oslobygg, sier til Dagbladet at museet også har gjennomført en uavhengig tredjepartskontroll om tilgjengeligheten i bygget. Kontrollen ble utført av konsulentfirmaet Universell Utforming AS, som jobber med å kontrollere at bygg kan brukes av alle. Selskapet ble startet av blant annet Handikapforbundet, som seinere har solgt seg ut. Berg Jensen i Oslobygg mener de ikke har feilet i oppgaven om tilgjengelighet. . Det er utført en uavhengig tredjepartskontroll, både på prosjekteringsgrunnlaget, og på det ferdige bygget. Det er viktig for oss at Munchmuseet skal være et museum tilgjengelig for alle, og at krav til universell utforming er på plass, sier Berg Jensen.    – Det er ikke unormalt at vi har en dialog med Handikapforbundet etter et bygg er ferdig, men vi har ikke hatt det nå. Når man ser kritikken kan man selvfølgelig i etterpåklokskapens lys se at det burde vært gjort en befaring tidligere, sier Berg Jensen.

Saken er fra Dagbladet

.dagbladet.no/kultur/raser-mot-munchmuseet/74514528

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt