Ikke alle personlige assistenter blir prioritert i vaksinekøen

Brukerstyrte personlige assistenter er nå med på Folkehelseinstituttets prioriteringsliste for koronavaksine, men de må oppfylle helt bestemte betingelser. Tidligere i februar har Handikapnytt fortalt om Marna som måtte kjempefor å ble sattt i gruppe 4 i folkehelseinstituttets prioriteringslise, tross underliggende sykdom.

Handikapnytt fortalte også  om Torstein Lerhol som av sin lege ble prioritert som som gruppe 1 og dermed ansett som sykehjemsbeboer og allerede har fått begge vaksinedosene. Begge bor de hjemme, har problemer med hoste og vil trolig bli svært dårlige av å få koronaviruset. Begge har også døgnkontinuerlig brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Etter saken om Torstein Lerhol har mange lesere av Handikapnytt lurt på om også de kan prioriteres som gruppe 1. Flere Handikap-nytt har snakket med har prøvd, men fått til svar at legen ikke har mulighet til å sette noen i gruppe 1, så lenge de ikke faktisk bor på institusjon.

FHIs prioriteringsrekkefølge av koronavaksine:

 • 1. Beboere i sykehjem
 • 2. Alder 85 år og eldre
 • 3. Alder 75-84 år
 • 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 • 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 • 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • 8. Alder 55-64 år
 • 9. Alder 45-54 år
 • Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene.
 • Kilde: Folkehelseinstituttet

Mandag 22. februar kom Folkehelseinstituttet med endringer i anbefalingene slik at også personlige assistenter kan bli prioritert for koronavaksine.

Men hvordan skal dette forstås, og hvilke assistenter er i realiteten omfattet av anbefalingen? Overlege ved områdeledelsen for smittevern, miljø og helse hos Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, svarer Handikapnytt på e-post:

Må tilsvare sykehjem

FHI definerer  en institusjon i vaksinasjonssammenheng av Covid–19 som sykehjem. –Vi oppfordrer kommunelegen til å ta kontakt med oss med tanke på å finne en løsning dersom det er tale om pasienter som har en situasjon som tilsvarer den som sykehjemsbeboere har

Personer som ikke er ansatt i helse- og omsorgstjenesten, men utfører pleie- og omsorgsoppgaver i pasient/brukers eget hjem og i den funksjonen innehar spesialkompetanse tilsvarende helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte.» Men det er et tillegg:

«Gjelder kun personer som utfører pleie- og omsorgsoppgaver for personer med alvorlige tilstander som krever spesialkompetanse og deres funksjon derfor er kritisk vanskelige å erstatte. Dette kan inkludere foreldre, andre familiemedlemmer (lønnet eller ulønnet) eller brukerstyrt personlig assistent (BPA) Kriteriene for prioritering av vaksinasjon av disse må sees i sammenheng med kriteriene for prioritering av helsepersonell.»

Les hele saken i Handikkapnytt.no

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt