NFU krever redusert kommunal husleie

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) krever at Stortinget må sette en øvre grense for husleie på kommunale boliger. Dette bestemte NFU på helgens landsmøte. Mange utviklingshemmede bor i kommunale leiligheter og må betale markedsleie, noe som tilsvarer  mer enn halvparten  av inntekten deres, ifølge NFU. Samtidig har flere mistet kommunal bostøtte som en følge av uførereformen i 2015
Forbundet skriver i sin uttalelse at «slik kommunene praktiserer husleie i kommunale boliger, er det umulig for mennesker med utviklingshemming å få et likestilt liv i henhold til FN-konvensjonen for funksjonshemmede.» Forbundet viser til den såkalte Wien-modellen som mulig løsning. Den bygger på prinsippet om at husvære er en grunnleggende menneskerett, og at kommunal husleie ikke kan utgjøre mer enn en tredel av netto inntekt. «På denne måten styrker man både retten til bolig og legger til rette for likestilte og fullverdige liv for mennesker med funksjonsnedsettelser», heter det i uttalelsen fra NFU-landsmøtet.

NFU protesterer også mot at utviklingshemmede  stadig oftere blir henvist til egne sykehjem og egne omsorgsboliger. «Et bærende prinsipp i norsk eldreomsorg er at man skal bo i eget hjem så lenge som mulig. For mange mennesker med utviklingshemming ligger forholdene godt til rette for dette. De har allerede bistand der de bor, og ofte er leilighetene allerede tilrettelagt for hjelpemidler. Likevel  bygger stadig flere kommuner egne sykehjem eller egne omsorgsboliger for eldre personer med utviklingshemming», uttaler NFU-landsmøtet.

I en uttalelse fra landsmøtet kommer det fram flere alvorlige følger for mange mennesker: De mister tryggheten i eget hjem og kjente omgivelser, de mister sitt sosiale nettverk, de fratas sine vante omsorgsgivere, de må flytte mot sin vilje, og de blir plassert i segregerte bo- og sykehjems-tilbud.

«Når sykehjem er nødvendig, er det ingenting som tilsier at dette må være et segregert tilbud. Eldre med utviklingshemming har de samme behov som andre sykehjemsbeboere.
Kommunene bør derfor ikke etablere egne sykehjem eller omsorgsboliger i eldreomsorgen for mennesker med utviklingshemming», krever landsmøtet i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Saken er fra Handikapnytt.no:
Krever tak på kommunal husleie

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt