Bioteknologiloven og legers holdninger

De nye vedtakene innenfor bioteknologiloven krever implementering av nytt lovverk i helsesystemet. Leger bør gripe anledningen til å reflektere over egne holdninger og hvordan de snakker med pasientene sine. Leger må også diskutere seg imellom. Mange leger er tilbakeholdne når de skal utføre legegjerningen sin. Under refereres utdrag fra en artikkel som sto i Tidsskriftet for den norske legeforening for 2 dager siden. Siden Bioteknologiloven ble liberalisert i mai har det vært en langsom og komplisert prosess. Teknologiske og medisinske muligheter, juss og etikk skulle veves sammen i politiske...

Les mer

Forteller om sex og vil bryte ned fordommer om funksjonshemmede

Marianne Knudsen (20) har en funksjonshemning som er veldig synlig fordi hun sitter i rullestol. Det gjør at hun møter på en del fordommer. Hun bor i sin egen hybel på Moholt i Trondheim. Hun forklarer til DN.no at hun ofte har brukt flere timer på å forklare folk at funksjonshemmede er en minoritet som blir diskriminert, men at hun nå opplever at flere unge får øynene opp og er åpne. Marianne Knudsen er godt i gang med en bachelor i sosiologi på NTNU. Dette gjør hun ved siden av å være nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU). Selv om hun merker an endring er det fremdeles mye...

Les mer

Ap vil utrede FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

Fredag ble utkastet til Arbeiderpartiets nye partiprogram offentliggjort. Her kommer det frem at partiet ønsker å innføre FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i det norske lovverket, men at de først vil utrede den. I de siste årene har funksjonshemmedes organisasjoner krevd at de norske myndighetene innfører FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Fra før av er både Barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen innført i menneskerettighetsloven, men når det gjelder de funksjonshemmedes konvensjon har regjeringen og de store partiene satt foren ned. Nå setter imidlertid...

Les mer

Med Jens Petter Gitlesen i fokus

Hver uke har nettavisen Dagens Perspektiv en kronikkspalte som heter «Navn i uken», som ser på hva en kjent person har gjort i den siste uka. Denne ukens navn er Jens Petter Gitlesen, som er leder i Norsk forbund for utviklingshemmede. «Nå og da blir rettssikkerheten, rettighetene og levekårene til psykisk utviklingshemmede en stor mediesak. Da dukker alltid Jens Petter Gitlesen opp», heter det innledningsvis i kronikken, før den fortsetter: «For eksempel denne uken, da VG avslørte hvordan minst 133 norske kommuner regelrett satt mer enn 2000 mennesker i «varetekt,...

Les mer

Færre innlagt med hjertetrøbbel under koronapandemien

I to studier kommer det frem at antall sykehusinnleggelser som følge av hjertetrøbbel har gått ned i de månedene som de europeiske landene har stengt store deler av samfunnet. – Vi har sett samme trend i mange land, også i Norge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet. Den ene av studiene, som er publisert i Scandinavian Cardiovascular Journal tar også for seg situasjonen i Norge, og forskerne har – ved fem medisinske sentre i Finland, Danmark, Norge og Latvia – kartlagt perioden for januar-mars 2020, og sammenlignet perioden med den samme...

Les mer

BPA-konkurranse i milliardklassen

I disse dager pågår det en anbudskonkurranse om å få utføre BPA-oppdrag (brukerstyrt personlig assistanse) for 2 milliarder kr. i 16 Viken-kommuner. Det er ni kandidater, og disse skal reduseres til fire aktører som folk med assistansebehov kan velge mellom. Av de 16 kommunene som skal tilby BPA-oppdrag ligger 14 av dem i det som tidligere var Buskerud fylke, mens de to siste kommunene er Bærum og Jevnaker. Totalt har de 16 kommunene 477 000 innbyggere – som er mer enn to tredjedeler av Oslos befolkning, og 450 av disse hadde BPA i 2019. Konkurranseopplegget kan minne om sluttspillet...

Les mer

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt