Profesjonelle verger gjorde ikke nok for å stoppe ulovlige besøksforbud

Llikestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sier til VG at vergemålsloven ikke ble fulgt under pandemien. Vergemålsloven forteller at verger skal «ivareta interessene til den som er under vergemål». Det tyder dessverre mye på at det er tilfeller hvor vergene ikke hadde god nok oppmerksomhet om rettsikkerheten for utviklingshemmede. Rettssikkerheten ble svekket ved at det forekom mer uhjemlet tvang, dårligere klagemulighet og færre tilsyn.

Kritikken Hanne Bjurstrøm retter er til advokatverger og profesjonelle verger som ikke har gjort nok for å utfordre ulovlige besøksforbud. Bjurstrøm retter ikke kritikk mot de mange pårørende som er verger for sine nærmeste.

Anne Kari Vindenes, som er profesjonell verge leste om besøksstans i VG. Da reagerte hun med undring og vurderte å gå til kommunen for å spørre om lovligheten. Samtidig sier nestlederen i Foreningen Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon at hun ikke så det som sin vergeoppgave å opplyse om lovligheten av besøksforbud.

-Vi tenkte på å beskytte sårbare mot smitte, sier Vindenes til VG.  Hun tenkte heller ikke på forskjellen på institusjoner og omsorgsboliger. – Vi har ikke  koblet rollen vår  til å undersøke og  påpeke ulovlige besøksforbud, sier Vindnes.

Fylkesmannen i Oslo og Viken er tilsynsmyndighet for vergene i de to fylkene. VG spurte hva vergemålsavdelingen gjorde for å informere vergene og forhindre ulovlig besøksstans. 10. mars sendte fylkesmannen ut denne informasjone til vergene i fylket:

Fylkesmannen sendte ut denne informasjonen til vergene i fylket 10. mars: «Situasjonen utvikler seg raskt, og vergemålsmyndigheten har hverken rolle eller kompetanse til å gi spesifikke råd tilknyttet dette.» Avdelingsdirektør for vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen, Eldbjørg Sande, sier til VG at de ikke har detaljoversikt over hva vergene har gjort. – Fylkesmannens vergemålsavdeling har ikke fått noen meldinger eller klager tilknyttet disse forholdene, og har ingen kjennskap til problemstillingen utover å ha lest artikkelen i VG, svarer Sande.

– Et av problemene er at vergenes rolle og myndighet er for uklart definert i dagens lovverk, sier Hanne Bjurstrøm. Ombudet mener regjeringen snarest bør sette ned et lovutvalg for å utrede et system som bedrer rettssikkerheten i saker som gjelder inngrep i privatliv og tvang. – Et slikt system bør utformes i tråd med våre menneskerettsforpliktelser og erstatte dagens vergesystem, sier Bjurstrøm: – Det er statens ansvar å utforme et nytt system som fremmer selvbestemmelse og gir rettssikkerhet også til utviklingshemmede.

Saken er hentet fra VG.no:
– Vergene gjorde ikke nok

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt