Trygdeoppgjøret: Minstepensjonister og uføretrygdede får litt økte satser

Enslige minstepensjonister lever for snaue 205 000 kroner i året. Minstepensjon, minste pensjonsnivå som det også heter er en garantert minste alderspensjon fra folketrygden. Beløpet er godt under det som defineres som lavinntekt. Etter årets trygdeoppgjør fikk minstepensjonister bare 130 kroner mer i måneden å leve av. Det betyr en økning på 0,92 prosent, eller 1.872 kroner i året.  

 Hvor mye man får som minstepensjonist avhenger av om du er gift, har samboer eller er enslig. Tidligere, det vil si fram til 1. september i 2017, fikk enslige minstepensjonister en særskilt sats for enslige. Endringen innebar noen få tusenlapper ekstra i året. Likevel ligger minstepensjonen for enslige under det som er lavinntekt. Det har den gjort i lang tid. Det er vanlig å bruke EUs fattigdomsgrense om lavinntekt. Ifølge denne grensen vil de som er enslige og lever for under 221.300 kroner i året, være for fattige å regne. Altså gjelder det enslige minstepensjonister.

For uføretrygdede blir minste årlige ytelser for samboende og ektefeller slik:

• Ordinær sats: 231.080 kroner (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

• Ordinær sats for ung ufør: 270.929 kroner (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer)

• Høy sats: 251.350 kroner (2,48 G, enslig uføretrygdet)

• Høy sats for ung ufør: 296.392 kroner (2,91 G, enslig uføretrygdet)

Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 1,50 prosent fra 1. mai, mens den årlige økningen blir 2,01 prosent.

Alderspensjon under utbetaling får en økning i pensjonen på 0,74 prosent fra 1. mai, mens den årlige økningen blir 1,2 prosent.

Les mer:
Frifagbevegelse.no: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden. Her er alle de nye satsene

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt