Utviklingshemmede i Ålesund skal Helt Med i ordinært arbeidsliv

Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for arbeid for utviklingshemmede), i samarbeid med Ålesund kommune og NAV, skal starte med et krafttak for utviklingshemmede. Prosjektet Helt Med, som går ut på å få utviklingshemmede ut i arbeidslivet, er i startfasen i Ålesund. NAV er den første arbeidsgiveren i vårt område som lyser ut en stilling gjennom prosjektet. Norsk Forbund for Utviklings-hemmede (NFU) har også en sentral rolle.

– Vi vil bidra til å øke inkluderingen i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Det handler ikke om å konkurrere med eksisterende tilbud, men det er et godt supplement som kan samsvare med ønsker, interesser og utviklingsmuligheter for folk i målgruppen, forteller NAV-leder i Ålesund, Ørjan Haram.
– Det henger nok igjen en del holdninger som at hvis man er utviklingshemmet, er det baking, vasking eller pakking av skruer som gjelder, for å sette det på spissen, fortsetter han.

Dette er fordommer man bør få bukt med, mener både NFU og NAV. Målet er blant annet å fange opp de utviklingshemmede tidlig.
– Vi tester gjerne ut interessen for det allerede på videregående skole, slik at folk kan få prøve seg i hovedarbeidsmarkedet. Personer med utviklingshemming er en uutnytta ressurs, understreker NAV-lederen.

Stiftelsen SOR erfarer at det fungerer veldig bra med de utviklingshemmede som får tilbud om arbeid i ordinære stillinger via prosjektet. Nå har NAV gått foran som den første arbeidsgiveren i Ålesund som lyser ut en stilling via Helt Med.

– Det er en stilling som servicevert hos oss. Dette er en positiv greie internt hos oss i NAV, men vil også gi positive signaler til næringslivet i vårt område. En Helt Med-medarbeider vil utfordre oss til å tenke annerledes og mer mulighetsorientert rundt noe vi ikke har erfart før, sier Haram.

Hilde Ulla Berg er ansatt i en prosjektstilling hos NAV for å få næringslivet til å tilby stillinger til utviklingshemmede. Trolig har hun 10-15 stillinger klare fra august, som skal lyses ut via Helt Med. – De skal søke på stillingene på samme vis som alle andre. Det blir intervjuer, og kandidaten får prøve seg i bedriften med full oppfølging fra NAV, sier Haram.

Janne Muri er leder i NFU Ålesund, Sula og Giske. Hun er mor til en med Downs syndrom og er godt kjent med hvilke utfordringer som finnes.

– Utviklingshemmede er ei sammensatt gruppe med enorme forskjeller, så en må se i dybden her. Noen er pleietrengende og vil ikke ha utbytte av et slikt tilbud, mens noen sitter hjemme og er så godt fungerende at de gjerne vil jobbe i ordinært arbeidsliv uten at de faktisk har fått muligheten til det. Dette ønsker prosjektet Helt Med å gjøre noe med, sier hun og legger til at det er for få utviklingshemmede
 i ordinært arbeid: – Har du ei diagnose, får du ofte uføretrygd tidlig. Mange trenger plasser for varig tilrettelagt arbeid, men vi trenger et mye bredere tilbud, noe Helt Med åpenbart vil bidra til.

– Det er kanskje ikke så vanskelig å få tak i arbeidsgivere som vil stille opp. Det er vanskeligere å få noen til å søke på stillingene, og det kan nok ha med et inngrodd tankesett å gjøre, mener Muri. Det er egentlig en menneskerett å få bidra! Utviklingshemmede er en glemt gruppe, mener hun. Gruppa består av folk som mottar veldig mange tjenester. Hvis man mottar ting hele tida, uten å kunne kjenne at man er til nytte, kan det føles frustrerende. Alle vil jo gjerne være til nytte, uansett hvem vi er, svarer Muri.

Saken er fra nyttiuka.no

NyttiUka: Hjelper utviklingshemmede ut i jobb

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 948 47 252

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt